Kelan Kanta-arkiston liityntä

Olemme solmineet yhteistyösopimuksen ohjelmistotalon kanssa, joka tarjoaa Ajas-käyttäjille mahdollisuuden siirtyä nopeassa aikataulussa Kanta potilastiedon arkistoon heti, kun se tulee pakolliseksi Fysioterapeuteille. Kustannus eArkistoon siirtymisestä ja sen käytöstä tulee olemaan erittäin kohtuullinen.

Ajas Asiakashallinnasta voidaan siirtää asiakastiedot helposti uuteen järjestelmään.

Tiedotamme asiasta lisää sähköpostitse sekä Ajas-ohjelman kautta alkuvuoden 2015 aikana. Asiakaspalvelumme antaa myös tarvittaessa lisätietoja asiasta pyydettäessä.

Aloitamme tiedottamaan asiasta aktiivisemmin heti kun automaattinen siirtymistoiminto on testattu kunnolla muutaman asiakkaan kanssa.

Fysioterapian KELA-hinnaston muuttumisen haasteet

Asiakashallinta-ohjelman käyttäviltä fysioterapeuteilta on tullut meille viime päivinä kysymyksiä KELA-taksojen muuttumisen jälkeen. Yleisin ongelma on ollut se, että viime vuoden puolella kirjatuissa lähetteissä on unohtunut vaihtaa taksat uusien korvausperustehinnastojen mukaiseksi. Alla opastamme vielä yksityiskohtaiset tavat ongelmatilanteen välttämiseksi.
Ohjelman uusin 1.2.4.2 versio osaa päivittää toimenpiteiden korvausperustehinnat automaattisesti ajantasaisiksi menemällä valikosta Asiakaskortisto -> Toimenpiteet ja painamalla sieltä painiketta ”Tuo tiedostosta/päivitä” -painiketta. Tämän jälkeen uusille lähetteille korvaussummat menevät automaattisesti oikein.
Viime vuoden lähetteille jää kuitenkin ne vanhat korvausperusteiden summat, jotka on tuolloin lisätty.
Tilanne vaatii jonkin verran manuaalista työtä. Tähän on tarjolla kaksi vaihtoehtoista ratkaisutapaa:
1. Toimenpiteiden muokkaus lähetteeltä
a) Avaa viime vuoden puolella luotu lähete
b) Kirjaa ylös toimenpiteiden jäljellä olevat määrät
c) Poista vanhat toimenpiderivit ja lisää uudet siten, että yhteensä-määrät ovat samat kuin ennen oli jäljellä.
2. Uuden lähetteen luonti
a) Jätä vanha lähete sellaiseksi
b) Lisää uusi lähete vastaavin tiedoin, mutta toimenpiteiden kokonaismääräksi jäljellä olleet määrät.
Mikäli yrityksellenne ei sovellu kumpikaan yllä mainituista tavoista, viimeinen tapa on hoitaa kesken olevien lähetteiden loput tapahtumat käsin.
Suurin osa Kelan työntekijöistä ymmärtää, että korvaustavan muutokset kesken lähetteen eivät välttämättä onnistu ja ovat viime kädessä korjanneet virheelliset tapahtumat siirtymäkaudella oikeanlaisiksi.
Tärkeintä on, että tarkastatte asiakkaalta veloitettavan summan olevan oikein, jotta asiakasta ei veloiteta liikaa tai liian vähän.

Kelan suorakorvausmenettely muuttuu

Fysioterapian käytössä oleva Kelan suorakorvausmenettely muuttuu vuoden 2013 alusta alkaen. Teemme tiivistä yhteistyötä fysioterapia-asiakkaidemme kanssa ja olemme varmistaneet, että Ajas Asiakashallinta -ohjelma toimii uuden käytännön jälkeenkin moitteettomasti suorakorvausmenettelyssä.

Uuden menettelytavan mukaisesti omavastuu jää kokonaan pois ja Kelan korvausprosentiksi tulee 100. Nämä muutokset tulee tehdä ohjelman asetuksiin jotta ohjelma toimii uuden käytännön mukaisesti.

Lisäksi pitää muistaa päivittää myös korvausperusteiden summat 2013 vuotta vastaavalle tasolle menemällä valikosta kohtaan Asiakaskortisto->Toimenpiteet ja painamalla painiketta Tuo tiedostosta/päivitä.